Längtar du efter en klädstil som ger uttryck för din unika inre skönhet?

Om programmet

Vi börjar med att titta närmare på din klädstil idag och vad du faktiskt säger om dig själv. När vi utforskar vilka plagg i din garderob du helst använder, vilka du har men kanske inte vågar ha på dig, vad som känns tråkigt eller spännande, får vi fler ledtrådar. 

 

Vad är en identitet? Det ser vi närmare på när vi börjar utforska din personlighet. Vad säger de färger och mönster du dras till om vem du är? Vilka delar behöver stärkas för att hitta inre balans och komma närmare ett tillstånd av helhet? Hur kan färger, mönster och stilar hjälpa dig dit? 

 

Under programmet tar vi även hjälp av bl a ditt personliga horoskop för att få hjälp att se det som är unikt med dig. Du får lära dig färgers och formers alfabete så att du verkligen förstår hur du kan använda dem som redskap. Vi tittar också på hur de viktigaste kvinnliga arketyperna påverkar ditt liv och hur de överensstämmer med olika klädstilar. 


I den senare delen av programmet är det dags att gå bortom personligheten. Vilken är din speciella kombination av djupare kvaliteter, det som är din unika skönhet? Vi söker efter ett kläduttryck för det som är Du, så att du kan förena det inre med det yttre, börja visa världen vem du verkligen är och få kraft ur det.

Förutom stöd och utrymme för din personliga utvecklingsresa kommer du att lära dig:

  • Vad en identitet är, vad som händer vid mänsklig växt och transformation, och hur detta kan kopplas till kläder.

  • Färgers, formers och mönsters språk och påverkan på oss. Hur det kan användas för att nå inre balans och helhet.

  • Vi ser på de grundläggande kvinnliga arketyper som ligger bakom mode och klädstilar. Utvecklingen och framväxten av en ny kvinnlig arketyp som förkroppsligar helhet. De kvaliteter vi behöver i vår tid och hur de kan få ett uttryck i kläder. 

  • Vad olika lager av kläder representerar (t ex under- och ytterkläder) och hur man kan använda den medvetenheten när man klär sig. 

Vad du kan förvänta dig

  • Du blir mera medveten om olika delar av din personlighet, hur de kommer till uttryck och kan skapa draman i ditt liv.

  • Dina utmaningar och personliga väg till helhet blir uppenbar, och även hur du kan använda färg och mönster som redskap i den processen. 

  • Din unika blandning av själskvaliteter blir tydligare och även hur du kan börja uttrycka den genom ditt sätt att klä dig.

  • I takt med att du börjar ge uttryck för ditt autentiska Jag genom dina kläder, kommer du att ha en större upplevelse av förkroppsligande och personlig kraft.

Er guide 

Jag som leder programmet heter Annika Thomas och är kläddesigner, astrolog och författare. Som den hängivna sökare jag är har jag även studerat psykologi ur olika synvinklar och många andra system som utforskar identiteten. För mig finns det inget mer spännande och fängslande är våra inre djup - där känner jag mig hemma. 

 

Samtidigt älskar jag vackra kläder och textilier, och njuter av dagar i min ateljé där jag är omgiven av tyger, garner, vävstol och symaskiner. Tidigare i mitt liv upplevde jag dessa två ytterligheter av mig själv - en ganska ytlig och en avgrundsdjup - som en stark och smärtsam konflikt. Men en massa år av inre växande har helat den splittringen och idag har de smält ihop till en helhet. Kläder kan verkligen vara ett äkta uttryck för djupare skönhet och den upplevelsen är helande i sig.

 

Att se hur en larv lindar in sig i en puppa för att lösas upp och senare komma ut som en fjäril, eller hur en blomma ändrar utseende när den går igenom olika stadier från knopp till blomning och vissnande, har övertygat mig om att en transformation inte bara är något som händer på insidan. När vi börjar förkroppsliga och ge uttryck för vår djupare essens måste helt enkelt våra kläder också förändras. 

Programmets upplägg 

Under sex lördagar, utspritt från september 2022 till juni 2023, ses vi i centrala Stockholm. Mellan varje möte får du hemuppgifter, som kan handla om inre arbete eller vara praktiska. Att skriva om dina upplevelser och insikter är en del av processen och du kommer att få olika frågor att besvara.

 

Du får även en privat konsultation via Zoom, där vi ser på ditt personliga horoskop för att utforska kvaliteter, styrkor och möjligheter, så väl som utmaningar och obalanser. Ofta kan det bidra med viktiga ledtrådar.

 

Vi diskuterar och delar med oss av längtan, hopp, rädsla, insikter, triumf och eventuella bakslag i vår process i en privat Facebookgrupp. Det förstärker upplevelsen för alla som är med och bidrar till gemensamma insikter.

 

Deltagarantalet är begränsat till 12 kvinnor. Vi kommer att forma mindre enheter så att alla har någon eller några att jobba nära med mellan våra möten.

Pris för programmet är 3 200 kr (inkl moms).

Eftersom deltagarantalet är starkt begränsat är det bra att boka en plats så snart som möjligt.

Anmäl dig via mail

Vad skiljer det här programmet från andra? 

Om man jämför med andra kurser och program som handlar om kläder, utgår vi inte ifrån några färdiga mallar eller personlighetstyper. Även om vi står nära någon speciell arketyp (och därmed klädstil) utgår vi ifrån att varje deltagare är unik, på en alldeles egen utvecklingsresa. 

 

De flesta klädkurser handlar dessutom mest om utseende, medan vi jobbar inifrån och ut, och integrerar de två. Vi utforskar också sätt att klä sig där vi omfattar vårt inre Jag (själ, essens, kärna) som ligger bortom personligheten.

 

Välkommen på en resa som handlar om expansion av din identitet och ett sannare uttryck för vem du är genom kläder!

Skicka ett mail för att anmäla dig eller om du har frågor!

Metamorfos 

Att växa med kläder

Kanske har du, precis som många andra kvinnor, en garderob som är full av kläder. Och ändå känns ingenting helt rätt.

 

Metamorfos är ett längre program för kvinnor som handlar om att bli medveten om olika delar av personligheten och börja utforska djupare själskvaliteter. När de insikterna kombineras med kunskap om hur vi påverkas av färger, mönster och klädstilar, blir det både lättare och mera meningsfullt att klä sig och skapa en garderob som håller i längden.

 

Programmets form och längd skapar ett tryggt utrymme för inre och yttre transformation.  Det finns tid att reflektera och integrera. Tid att genomföra förändringar i små steg och bli medveten om vad som händer inuti dig. På så sätt blir förändringen mer bestående. 

Metamorphosis u text.jpg